-

In loving dedication to Dolores Cannon who passed away 18 october 2014 

      


 




Voor meer informatie over Dolores 
 
 
Wat is QHHT ?   What is QHHT ?

Quantum Healing Hypnose Techniek

is een vorm van 
Past Life Regressie Hypnose 
is a method of past life regression Hypnosis
                                                   

 Quantum Healing kan gezien worden als het werken met de energie van de bron waar we allemaal uit ontstaan zijn.  Dolores Cannon noemde deze kracht Subconscious (SC)  Het wordt ook wel Hoger Zelf, Oversoul, Bron, God consciousness genoemd. Ik zelf noem het Source Consciousness.

Quantum Healing can be seen as a way to work with the energy of the Source we come from. Dolores used to call this source SC, subconscious,Oversoul, or Higher Self. I like to call it Source Consciousness. 

Past Life Regressie Hypnose is een methode om dmv visualisatie contact te  maken met dat deel van ons bewustzijn waar de herinneringen liggen aan andere levens. We reizen als het ware door de herinneringen van ons bewustzijn.

Past Life regression is a method that uses visualisation to connect with that part of our consciousness that has all the memories of every incarnation we had. We are travelling through the memories of our Soulconsciousness.




 Er zijn vele leraren die op ons pad komen en de beste leraar zit altijd in onszelf. Het mooie van QHHT vind ik dan ook dat het ons verbindt met de Innerlijke Wijsheid.  
Many teachers may cross our path, yet the greatest teacher we find within our self by connecting with our Inner wisdom.



Naast QHHT  ben ik ook gecertificeerd in /  Beside QHHT I am also certified in :

Between Lives and Beyond Regression  Therapy 
 
Advanced Hypnotherapy  

Future Life Progression therapy

Hypnosis for childbirth

EFT   Emotional Freedom Technique