-
 

Wat kan men verwachten van een sessie ?

Allereerst is het mijn doel om te zorgen voor een ontspannen en veilige setting waarin men zichzelf kan zijn. 

Na het voorgesprek beginnen we met de sessie en onderzoeken we andere levens.Tegenwoordig spreken we eerder van parallelle levens. 
Wanneer we daar informatie hebben gevonden maken we contact met het Hoger Zelf.  In het contact met het Hoger Zelf komen de antwoorden,maar ook wordt de energie gebalanceerd,waardoor ons zelfgenezend vermogen  wordt geactiveerd. 

Er zijn al veel mensen geholpen bij zowel fysieke klachten als psycho somatische klachten. Ons lichaam en geest kunnen herstellen wanneer het lichaam in volledige rust is en de hersenen zich in de alpha en theta staat bevinden.

Werkt QHHT bij iedereen ?

Om een sessie te kunnen ervaren is het van belang om te kunnen communiceren; Dit wil zeggen het vermogen om mijn stem te kunnen horen en dezelfde taal te spreken. ( nederlands of engels ) 

De resultaten zijn steeds weer verrassend,soms subtiel en soms heel direct. 
Vaak begint het proces al op het moment dat de afspraak wordt gemaakt. Het Hoger Zelf heeft daarmee de intentie ontvangen dat men aan iets wil werken en begint dan vaak al met het in ons bewustzijn brengen van bepaalde informatie, bijvoorbeeld via onze dromen.