-


Quantum Healing is een manier om tot meer zelfbewustwording te komen.
Ik ben geen medicus. De sessies die ik begeleid zijn bedoeld om  tot  meer zelfkennis te komen en zelfinzicht. Een sessie dient nooit als vervanging voor medische begeleiding. De informatie die tijdens een sessie naar voren komt is niet bedoeld als medisch of psychologisch advies en dient ook niet te worden beschouwd als medisch of psychologisch advies. De informatie is niet bedoeld als vervanging voor de contacten en/of behandelingen bij artsen,therapeuten of andere medische hulpverleners ten aanzien van welke fysieke,mentale, emotionele, psychische condities dan ook. 

NOTICE: 

Quantum Healing is a way to connect with the inner wisdom and to find more self-awareness.  
The information in a session is not offered as medical or psychological advice and should not be considered medical or psychological advice. It is not intended to replace your relationship with your health care providers nor should you stop taking any medication. Always seek the advice of a physician, qualified health care professional and qualified mental health care professional regarding any physical, mental, or emotional conditions.